Terminal Morski LPG Onico

Przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych

W październiku 2015  Onico S.A. zostało właścicielem nowoczesnego terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni.
Terminal został wybudowany w 1997 roku i zmodernizowany w 2009 roku. Posiada zdolności przeładunkowe 250 tys. ton gazu płynnego rocznie. Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, głębokości zanurzenia 8,40 m, długość 130m.

  • Stanowiska Przeładunku Cystern Kolejowych - dwa stanowiska wyposażone w 4 przyłącza cystern kolejowych plus dodatkowe 12 miejsc postojowymi dla cystern kolejowych;
  • Stanowiska Przeładunku Cystern Drogowych – 2 stanowiska przeładunku cystern drogowych pozwalające obsłużyć do 50 autocystern na dobę, wyposażone w 2 wagi samochodowe;
  • Sieć rurociągów technologicznych;
  • Zbiorniki magazynowe (12 sztuk o pojemności łącznej ok. 1500 ton).

Terminal Onico oferuje przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz usługi rozładunku (gazowiec), magazynowania (zbiorniki) załadunku (cysterny kolejowe i drogowe).

Zapraszamy do kontaktu:

Terminal ONICO GAS Sp. z o. o.
ul. Węglowa 1E/1F, 81-341 Gdynia

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

Onico S.A.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.