Terminale LPG ONICO

Przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych.

W październiku 2015  ONICO S.A. zostało właścicielem nowoczesnego terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni. Terminal został wybudowany w 1997 roku i zmodernizowany w 2009 roku. Posiada zdolności przeładunkowe 250 tys. ton gazu płynnego rocznie. Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, głębokości zanurzenia 8,40 m, długość 130m.

Od września 2018 ONICO S.A. jest także właścicielem nieruchomości z infrastrukturą logistyczną LPG w miejscowości Planta. Nieruchomości są usytuowane w pobliżu kolejowego przejścia granicznego Siemianówka/Swisłocz na granicy Polski i Białorusi. W skład urządzeń zlokalizowanych w Plancie wchodzą zbiorniki o pojemności 2500 m3, bocznica kolejowa szeroko i normalnotorowa z urządzeniami do rozładunku i załadunku gazu oraz terminal załadowczo – rozładowczy dla autocystern.

Terminale ONICO zarówno morski w Gdyni, jak i kolejowy w Plancie oferują przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz usługi rozładunku, magazynowania (zbiorniki) i załadunku (cysterny kolejowe i drogowe).

Zapraszamy do kontaktu:

ONICO GAS Sp. z o. o.
Terminal Morski LPG
ul. Węglowa 1E/1F, 81-341 Gdynia

Kierownik Terminala LPG

T: + 48 503 182 140

Terminal LPG Gdynia
T: + 48 586 215 036
E: terminal@onico-gas.pl

ONICO GAS Sp. z o.o.
Terminal Kolejowy LPG

Planta 92B, 17-220 Narewka

Kierownik Terminala LPG

T: + 48 508 997 695

Terminal LPG Planta
T: + 48 605 329 719
T: + 48 85 685 87 53
E: terminal.planta@onico-gas.pl

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

Onico Gas Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 4, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.