Terminal Kolejowy LPG Planta

Przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych

We wrześniu 2018 roku ONICO S.A. zostało właścicielem drugiego, zlokalizowanego w miejscowości Planta przy kolejowym przejściu granicznym Siemianówka/Swisłocz, terminala LPG. Został on wybudowany w 1992 roku i w trakcie swojej historii wiele razy był rozbudowywany. Posiada zdolności przeładunkowe na poziomie 150 tys. ton gazu płynnego rocznie.

  • Stanowiska Przeładunku Cystern Kolejowych – dwanaście stanowisk do przeładunku z cystern szerokotorowych jak również sześć stanowisk do przeładunku z i do cystern normalnotorowych;
  • Stanowiska Przeładunku Cystern Drogowych – 4 stanowiska przeładunku cystern drogowych pozwalające obsłużyć do 50 autocystern na dobę;
  • Sieć rurociągów technologicznych;
  • Zbiorniki magazynowe (14 sztuk o pojemności łącznej ok. 1400 ton).

Terminal LPG Planta oferuje przeładunek gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz usługi rozładunku, magazynowania (zbiorniki) załadunku (cysterny kolejowe i drogowe).

Zapraszamy do kontaktu:

ONICO GAS Sp. z o.o.
Terminal Kolejowy LPG
Planta 92B, 17-220 Narewka

Kierownik Terminala LPG

T: + 48 508 997 695

Terminal LPG
T: + 48 605 329 719
T: + 48 85 685 87 53
E: terminal.planta@onico-gas.pl

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

ONICO S.A.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

Onico Gas Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 4, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.