Sporo się działo w 2018 roku na rynku cen hurtowych autogazu

Wykres hurtowych cen autogazu w 2018 roku z grubsza przypomina podobne wykresy, jakie sporządzilibyśmy dla cen ropy naftowej oraz innych paliw gotowych, takich jak benzyna i olej napędowy. Nie oznacza to jednak, że notowania trzeciego najpopularniejszego paliwa transportowego na polskim rynku nie przyniosły także własnych zaskoczeń w minionym roku.

Rok 2018 rozpoczął się dla gazu płynnego wykorzystywanego do celów transportowych od ceny hurtowej na poziomie ok. 2770 zł. To nieznacznie mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy średnia cena tego paliwa wynosiła na początku roku 2812 zł.

Pierwsze kilka tygodni poprzedniego roku charakteryzowały się spadkami ceny autogazu, aż do połowy lutego, kiedy osiągnięta została cena 2482 zł, która – jak się później okazało – była dla tego paliwa najniższa w całym 2018 roku. Dla porównania w połowie lutego 2017 roku autogaz w hurcie kosztował ok. 3020 zł, czyli o ponad jedną piątą więcej.

Od tego czasu zaczął się jednak systematyczny marsz cen LPG w górę. Pod koniec marca dystrybutorzy autogazu musieli już płacić za niego powyżej 2700 zł, choć nadal była to kwota niższa niż rok wcześniej (ok. 2850 zł).

Sytuacja odwróciła się w okolicach początku maja, kiedy autogaz kosztował ponad 2740 zł, wobec ok. 2700 zł na początku maja 2017 roku. W kolejnych tygodniach minionego roku cena nadal rosła, podczas gdy rok wcześniej spadała. W efekcie różnica pomiędzy rokiem 2018 i 2017 szybko zaczęła się pogłębiać.

W drugiej połowie czerwca autogaz po raz pierwszy w 2018 roku przekroczył cenę 3 tys. zł i był już o blisko jedną czwartą droższy niż rok wcześniej (ok. 2430 zł).

Ale to bynajmniej nie był koniec podwyżek. Tradycyjna, sezonowa letnia obniżka cen tego paliwa tym razem zaczęła się dopiero w połowie lipca i była nie tylko relatywnie nieznaczna, ale też bardzo krótka, bo już pod koniec sierpnia mieliśmy do czynienia z kolejnymi podwyżkami, i to coraz bardziej dynamicznymi. Zdarzały się tygodnie, w których średnia cena LPG rosła o ponad 100 zł.

Wreszcie na początku października osiągnięta została cena 3542 zł, która utrzymała się na zbliżonym poziomie przez niemal miesiąc. To właśnie wówczas autogaz był najdroższy w 2018 roku, kosztował wtedy przeciętnie o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Od początku listopada, w ślad za gwałtowną przeceną na rynku ropy naftowej, tanieć zaczął również autogaz, którego cena do końca minionego roku zdążyła spaść do 2752 zł. Ostatecznie 2018 rok zakończył się zatem, podobnie jak się zaczynał, nawet nieznacznie niższą ceną niż rok 2017 (ok. 2776 zł).

Podsumowując, różnica pomiędzy ceną hurtową autogazu na początku i na końcu 2018 roku była bardzo niewielka. W okresie tych 12 miesięcy LPG staniał o niespełna 20 zł (zaledwie 0,6 proc.).

Jednocześnie jednak różnica pomiędzy najniższą ceną w ciągu roku, osiągniętą w połowie lutego, a najwyższą (z października), wyniosła blisko 43 proc.

W tekście wykorzystano średnie ceny autogazu (norma EN-589) z pięciu terminali LPG firmy Novatek Polska, zlokalizowanych w Małaszewiczach, Braniewie, Gołuchowie, Sosnowcu i Dorohusku. Uwzględniono cenę w zł za tonę – bez VAT, ale z akcyzą (670,00 zł/t), opłatą paliwową (162,27 zł/t) oraz opłatą zapasową (99,00 zł/t).