Polska pozostaje światowym potentatem w branży LPG

Polska wciąż jest liderem w Unii Europejskiej pod względem zużycia autogazu i czwartym krajem o największym zużyciu LPG do celów transportowych na świecie, za Koreą Południową, Turcją i Rosją, a po polskich drogach jeździ ponad 3 mln pojazdów zasilanych tym paliwem – wynika z najnowszych wyliczeń Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

Całkowite zużycie gazu płynnego LPG w Polsce w 2018 r. wyniosło 2,41 mln ton, co oznacza spadek o 3,2% w stosunku do 2017 r. To pierwszy spadek rynku LPG po kilku latach systematycznych, choć umiarkowanych wzrostów.

Tradycyjnie w zdecydowanej większości krajowy popyt na gaz płynny pokrywany był z importu, który wyniósł 2,31 mln ton, o 2% mniej niż rok wcześniej (2,36 mln ton).

POGP zwraca uwagę, że na polskim rynku od kilku lat systematycznie wzrasta ilość produktu przeznaczonego na eksport. W 2017 r. było to 295 tys. ton, a w 2018 r. już 380 tys. ton, co oznaczało wzrost o 28,8%.

W minionym roku nie uległa zmianie struktura rynku LPG w Polsce. W dalszym ciągu zdecydowanie dominowało zużycie tego paliwa na cele transportowe, czyli sprzedaż autogazu, choć udział tego segmentu nieznacznie spadł (o 0,8 punktu procentowego), do 76% całości rynku.

Sprzedaż autogazu wyniosła w 2018 roku 1,83 mln ton, w porównaniu do 1,91 mln ton rok wcześniej, co oznacza spadek o ponad 4% względem roku 2017.

Segment gazu w zbiornikach (przydomowych i przemysłowych) zanotował wzrost udziału o 0,6 punktu procentowego, do 12,4% rynku. Zużycie w tym segmencie wyniosło 300 tys. ton i było o niespełna 2% wyższe niż w 2017 roku (295 tys. ton).

Po raz kolejny nieznacznie zmniejszyła się natomiast sprzedaż LPG w butlach 11 kg, z 285 tys. ton w 2017 r. do 280 tys. ton w minionym roku (czyli o niecałe 2%). Jednakże ze względu na wyższy procentowo spadek w segmencie autogazu, udział segmentu butlowego w całości rynku nieznacznie się zwiększył (o 0,2 punktu procentowego), do 11,6%.

POGP prognozuje, na podstawie analizy wieloletnich tendencji zmian w udziale poszczególnych segmentów w ogólnej sprzedaży gazu płynnego w Polsce, że w średnim okresie udział autogazu spadnie do 72-74% całości zużycia tego paliwa, a sprzedaż gazu w zbiornikach osiągnie poziom ok. 14%. Udział segmentu butlowego nie zmieni się lub jeszcze nieznacznie spadnie.

Według danych URE na koniec 2018 roku w Polsce funkcjonowało 7432 punkty tankowania autogazu, w tym 1176 indywidualnych modułów LPG, reszta znajdowała się na stacjach paliw, sprzedających także inne rodzaje paliw.

Na koniec minionego roku liczba pojazdów zasilanych LPG w Polsce wynosiła wg GUS 3,04 mln sztuk, co oznacza spadek rzędu 1,4% w skali roku. W rzeczywistości ich liczba może być jednak niższa, bo dane GUS obejmują również tzw. ”martwe dusze” czyli pojazdy, co do których nie było żadnych działań na przestrzeni wielu lat.