ONICO właścicielem nieruchomości z infrastrukturą logistyczną LPG w miejscowości Planta

Emisja obligacji Spółki ONICO
17 sierpnia 2018
Świetne wyniki operacyjne Grupy ONICO po trzech kwartałach
15 listopada 2018
Pokaż wszystkie

ONICO właścicielem nieruchomości z infrastrukturą logistyczną LPG w miejscowości Planta

28 września 2018 roku została podpisana ostateczna umowa dotycząca zakupu nieruchomości w miejscowości Planta (gmina Narewka, woj. podlaskie).

Umowa dotyczy nabycia przez ONICO nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na terenie których znajdują się m.in. zbiorniki i urządzenia służące do przeładunku i składowania gazu płynnego LPG. Nieruchomości są usytuowane w pobliżu kolejowego przejścia granicznego Siemianówka/Swisłocz na granicy Polski i Białorusi. W skład urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości wchodzą zbiorniki o pojemności 2500 m3, bocznica kolejowa szeroko i normalnotorowa z urządzeniami do rozładunku i załadunku gazu oraz terminal załadowczo – rozładowczy dla autocystern. Inwestycja pozwoli na ograniczenie kosztów logistyki, a tym samym zwiększenie marży handlowej. Poprawi też elastyczność firmy w działaniu, co przełoży się na zwiększenie obrotów gazem.

Oprócz nieruchomości i urządzeń w województwie podlaskim ONICO S.A. od 2015 roku jest także właścicielem nowoczesnego terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni.

Więcej informacji na: https://pressroom.onico.pl/informacje-prasowe/392458/onico-z-umowa-przedwstepna-na-zakup-terminala-lpg-w-miejscowosci-plant

Pełny raport tutaj: https://ir.onico.pl/raport/404848/zawarcie-umow-przyrzeczonych-w-zakresie-nabycia-nieruchomosci