ONICO S.A. na 119 miejscu w rankingu Lista 500 Rzeczpospolitej

Już po raz 20. redakcja Rzeczpospolitej przygotowała ranking 500 największych polskich przedsiębiorstw klasyfikowanych według przychodów. W tegorocznej edycji Grupa ONICO zajęła wysoką 119 pozycję.

Dzięki osiągniętym wysokim przychodom, przekraczającym 2,8 mld złotych ONICO uplasowało się na 119. pozycji jubileuszowej Listy. W ubiegłorocznej edycji rankingu wynik ten był lepszy o 3 miejsca. Utrzymująca się wysoka pozycja w kolejnej edycji Listy 500 jest świadectwem ugruntowanej pozycji ONICO na rynku paliwowym.

Tegoroczna edycja Listy 500 Rzeczpospolitej jest rekordowa: największe przedsiębiorstwa działające w Polsce osiągnęły łącznie blisko 1 460 mld zł przychodów. Jak zauważają autorzy rankingu suma przychodów 500 największych firm zwiększyła się rok do roku o niemal 5,1 proc. i jest coraz bliżej pokonania bariery 1,5 bln zł. Średnia dynamika zmiany przychodów w 2017 r. w stosunku do 2016 r. była jeszcze wyższa i wyniosła niemal 13 proc. – rok temu ten wynik wyniósł 8,3 proc. Dobrą koniunkturę widać również na poziomie zysków. Wśród firm, które podały dane o zysku netto, średnia rentowność netto wyniosła 5,67 proc., co jest wynikiem sporo wyższym niż ubiegłoroczne 3 proc.

Więcej informacji nt. Listy 500 na stronie Rzeczpospolitej: http://www.rp.pl/lista500