ONICO Gas – pośrednik w przeładunku gazu i produktów ropopochodnych

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej, której głównym celem działalności jest dostarczenie produktów energetycznych zarówno do największych koncernów jak i odbiorców indywidualnych.

W październiku 2015  Onico zostało właścicielem nowoczesnego terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni.

Terminal Onico oferuje dostawy gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz usługi: rozładunku(gazowiec), magazynowania (zbiorniki), załadunku (cysterny kolejowe i drogowe).

Terminal został wybudowany w 1997 roku i zmodernizowany w 2009 roku. Posiada zdolności przeładunkowe 250 tys. ton gazu płynnego rocznie. Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, głębokości zanurzenia 8,40 m, długość 130m.

 

ONICO Gas częścią Grupy Kapitałowej ONICO

ONICO jest grupą kapitałową, której głównym celem działalności jest dostarczenie produktów energetycznych zarówno do największych koncernów jak i odbiorców indywidualnych.

Rozpoczęliśmy działalność w 2009 roku. Po zaledwie trzech latach zadebiutowaliśmy na warszawskiej GPW, na alternatywnym rynku NewConnect. Prowadzimy działalność handlową w krajach Europy, a naszymi dostawcami i odbiorcami są zarówno światowe koncerny paliwowe jak i firmy prywatne.

Dzięki doświadczeniu i ugruntowanej pozycji jesteśmy obecni na rynkach wielu krajów europejskich: Polski, Czech, Francji, Niemiec, Austrii, Węgier, Holandii, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji, Czarnogóry oraz Serbii.

Wykorzystujemy potencjał europejskiego rynku paliw, a struktura organizacyjna i łatwość wewnętrznej wymiany informacji sprawia, że reagujemy szybko i sprawnie na zmiany na rynku oraz pojawiające się możliwości rozwoju sprzedaży.

Dzięki zaangażowaniu zespołu, braku działań spekulacyjnych oraz przyjętemu systemowi zarządzania ryzykiem gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw nawet najbardziej wymagającym Partnerom biznesowym.

Zapraszamy do kontaktu:

ONICO GAS Sp. z o. o.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

Onico Gas Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 4, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.