ONICO Gas – pośrednik w przeładunku gazu i produktów ropopochodnych

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej, której głównym celem działalności jest dostarczenie produktów energetycznych zarówno do największych koncernów jak i odbiorców indywidualnych.

W październiku 2015  Onico zostało właścicielem nowoczesnego terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni.

Terminal Onico oferuje dostawy gazu propan butan dla odbiorców hurtowych i detalicznych oraz usługi: rozładunku(gazowiec), magazynowania (zbiorniki), załadunku (cysterny kolejowe i drogowe).

Terminal został wybudowany w 1997 roku i zmodernizowany w 2009 roku. Posiada zdolności przeładunkowe 250 tys. ton gazu płynnego rocznie. Terminal obsługuje statki o masie do 4000 ton gazu płynnego, głębokości zanurzenia 8,40 m, długość 130m.

ONICO Gas częścią Grupy Kapitałowej ONICO

ONICO jest grupą kapitałową, której głównym celem działalności jest dostarczenie produktów energetycznych zarówno do największych koncernów jak i odbiorców indywidualnych.

Rozpoczęliśmy działalność w 2009 roku. Po zaledwie trzech latach zadebiutowaliśmy na warszawskiej GPW, na alternatywnym rynku NewConnect. Prowadzimy działalność handlową w krajach Europy, a naszymi dostawcami i odbiorcami są zarówno światowe koncerny paliwowe jak i firmy prywatne.

Dzięki doświadczeniu i ugruntowanej pozycji jesteśmy obecni na rynkach wielu krajów europejskich: Polski, Czech, Francji, Niemiec, Austrii, Węgier, Holandii, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji, Czarnogóry oraz Serbii.

Wykorzystujemy potencjał europejskiego rynku paliw, a struktura organizacyjna i łatwość wewnętrznej wymiany informacji sprawia, że reagujemy szybko i sprawnie na zmiany na rynku oraz pojawiające się możliwości rozwoju sprzedaży.

Dzięki zaangażowaniu zespołu, braku działań spekulacyjnych oraz przyjętemu systemowi zarządzania ryzykiem gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw nawet najbardziej wymagającym Partnerom biznesowym.

Zapraszamy do kontaktu:

Terminal ONICO GAS Sp. z o. o.
ul. Węglowa 1E/1F, 81-341 Gdynia

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

Onico S.A.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.