Adam Goryszewski

 • kujawsko – pomorskie
 • mazowieckie – część północna
 • wielkopolskie – część północna
 • lubuskie – część północna
 • zachodnio – pomorskie
 • pomorskie
 • warmińsko – mazurskie
 • podlaskie

Andrzej Bąk

 • mazowieckie – część południowa
 • świętokrzyskie
 • łódzkie
 • wielkopolskie – część południowa
 • dolnośląskie
 • opolskie
 • śląskie
 • małopolskie
 • podkarpackie
 • lubelskie

Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta,
poprzez formularz poniżej:
Adam Goryszewski

Kierownik ds. Kluczowych Klientów LPG, ONICO S.A.

E: adam.goryszewski@onico.pl
T: + 48 608 435 257

Andrzej Bąk

Kierownik ds. Kluczowych Klientów LPG, ONICO S.A.

E: andrzej.bak@onico.pl
T: + 48 608 435 275

Zapraszamy do kontaktu:

ONICO GAS Sp. z o. o.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

Onico Gas Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 4, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.