Adam Goryszewski

 • kujawsko – pomorskie
 • mazowieckie – część północna
 • wielkopolskie – część północna
 • lubuskie – część północna
 • zachodnio – pomorskie
 • pomorskie
 • warmińsko – mazurskie
 • podlaskie

Andrzej Bąk

 • mazowieckie – część południowa
 • świętokrzyskie
 • łódzkie
 • wielkopolskie – część południowa
 • dolnośląskie
 • opolskie
 • śląskie
 • małopolskie
 • podkarpackie

Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta,
poprzez formularz poniżej:
Adam Goryszewski

Kierownik ds. Kluczowych Klientów LPG, Onico S.A.

E: adam.goryszewski@onico.pl
T: + 48 608 435 257

Andrzej Bąk

Kierownik ds. Kluczowych Klientów LPG, Onico S.A.

E: andrzej.bak@onico.pl
T: + 48 608 435 275

Zapraszamy do kontaktu:

Terminal ONICO GAS Sp. z o. o.
ul. Węglowa 1E/1F, 81-341 Gdynia

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

Onico S.A.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.