Grupa ONICO poprawiła wynik operacyjny w I kwartale 2019 o niemal 30 procent

Prawie 7 mln zł zysku operacyjnego EBIT wypracowała w I kwartale 2019 roku Grupa ONICO. To o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, i to pomimo spadku przychodów ze sprzedaży w tym okresie o niemal 20 proc., do 546 mln zł (682 mln zł rok wcześniej). Taka sama była dynamika wzrostu EBITDA, która wyniosła 7,5 mln zł, wobec 5,9 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto zysk spółki był zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł blisko 2,5 mln zł. Jednakże w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost zysku netto był już niemal dwuipółkrotny.

Jak zaznacza zarząd spółki, pierwszy kwartał roku jest szczególnie trudny ze względu na ograniczony popyt na paliwa ciekłe takie jak diesel, benzyna oraz biopaliwa. Pomimo niższych przychodów Grupa ONICO była w stanie utrzymać porównywalny do ubiegłorocznego zysk netto. Było to możliwe dzięki zwiększeniu marży jednostkowej na sprzedawanych produktach oraz ścisłej kontroli nad kosztami Grupy. Marża jednostkowa netto zwiększyła się o 22% względem analogicznego okresu 2018 roku i osiągnęła poziom 0,43%. Głównym celem na kolejne kwartały jest dalsza poprawa marż w poszczególnych segmentach sprzedaży.

Pod względem przychodów ze sprzedaży miniony kwartał był trzecim najlepszych wynikiem pierwszego kwartału w historii spółki, po latach 2017-2018, natomiast w przypadku zysku netto osiągnięty wynik był najlepszy od czterech kwartałów. W ujęciu kwartał do kwartału zysk netto Grupy ONICO zwiększył się aż o 141 proc.

W podziale na segmenty działalności, Spółka rozpoczęła dostawy gazu LPG na nowo nabyty terminal LPG w Narewce, co w przyszłości pozwoli ograniczyć koszty usług obcych i zwiększyć ilości oferowanego produktu na rynek europejski. Równolegle Spółka rozpoczęła modernizację, której zakończenie planowane jest na czerwiec 2019 roku Możliwości zaopatrzenia w gaz LPG według zarządu zaczynają stanowić coraz ważniejszy czynnik przewagi konkurencyjnej. Zarząd widzi szansę na dalszy rozwój sprzedaży przy wykorzystaniu terminalu morskiego w Gdyni w 2019 roku.

W hurtowej sprzedaży paliw Grupa ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z czterech niezależnych źródeł. Nowo zawarte umowy na dostawy paliw dla kluczowych klientów pozwalają na efektywne zarządzanie marżą, co zdaniem Zarządu umożliwi poprawę wyników finansowych Grupy w kolejnych kwartałach.

Po raz kolejny wzrosła wartość kapitałów własnych firmy, która na koniec marca 2019 roku osiągnęła najwyższy w historii poziom 69,88 mln zł, wobec 67,62 mln zł na koniec 2018 roku.