15 listopada 2018

Świetne wyniki operacyjne Grupy ONICO po trzech kwartałach

W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy ONICO wzrosły o 14 proc., do 2,3 mld zł, w porównaniu do 2,01 mld zł rok […]
29 września 2018

ONICO właścicielem nieruchomości z infrastrukturą logistyczną LPG w miejscowości Planta

28 września 2018 roku została podpisana ostateczna umowa dotycząca zakupu nieruchomości w miejscowości Planta (gmina Narewka, woj. podlaskie). Umowa dotyczy nabycia przez ONICO nieruchomości zabudowanych i […]
17 sierpnia 2018

Emisja obligacji Spółki ONICO

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki ONICO przyjął program emisji obligacji oraz podjął uchwałę o emisji obligacji serii P.   Szczegółowe informacje na: https://ir.onico.pl/raport/399354/emisja-obligacji-serii-p
15 sierpnia 2018

Znakomite pierwsze półrocze Grupy Kapitałowej ONICO

W drugim kwartale 2018 roku Grupa ONICO S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 789 mln zł, co jest najlepszym wynikiem drugiego kwartału w historii […]