Zapraszamy do kontaktu:

ONICO GAS Sp. z o.o.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

Onico Gas Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 4, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.